Skip to content

WIP: Add simple julia logger

Fredrik Bagge Carlson requested to merge julialog into capek

Simpel implementation av logger i Julia. Än så länge har jag hårdkodat funktioner för att pusha till loggen etc. Detta bör antagligen göras med metaprogrammering i stället. Ett macro som kollar hur typen Log ser ut och automatiskt genererar push! och increse_capacity! borde gå att fixa.

Merge request reports