README.md 3.1 KB
Newer Older
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
1
# Kod för hemuppgifter i EDAP10, april 2020
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
2

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
3
Här kommer hemuppgifterna för tentamen i EDAP10 att finnas 17/4 2020 kl 08:00.
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
4
Förbered dig genom att ladda ner testkoden från git redan nu. När tentan startar
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
5
kommer du att kunna uppdatera koden från git och på så sätt få tillgång till uppgiftskoden direkt.
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
6

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
7
## Systemkrav: vad som måste finnas installerat på din dator
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
8

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
9 10
Uppgifterna bygger på samma miljö som laborationerna, så om du har kvar verktygen från i höstas kan du förhoppningsvis använda dem.

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
11 12 13 14
Du behöver

* Java JDK (version 8 eller senare) och
* Eclipse. Det är tillåtet att använda andra miljöer än Eclipse också, men vi kan inte kan hjälpa dig om det inte fungerar.
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
15

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
16
Om du behöver installera JDK och/eller Eclipse igen har följande versioner fungerat bra ihop tidigare:
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
17

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
18
* JDK för [Windows](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_windows_hotspot_11.0.5_10.msi), [Mac](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_mac_hotspot_11.0.5_10.pkg), [Linux](https://github.com/AdoptOpenJDK/openjdk11-binaries/releases/download/jdk-11.0.5%2B10/OpenJDK11U-jdk_x64_linux_hotspot_11.0.5_10.tar.gz)
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
19

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
20
* [Eclipse for Java Developers 2019-06](https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-06/r/eclipse-ide-java-developers)
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
21

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
22 23 24 25 26
## Hämta hem testkoden i förväg (redan nu!)

Detta git-repositorium innehåller testkod för att se att din installation fungerar.
Om du använder Eclipse laddar du ner det till din dator som följer:

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
27
1. Om du har kvar ett Eclipse-workspace från kursen, använd gärna det. Annars startar du Eclipse med ett nytt, tomt workspace.
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
2. Välj _File_ -> _Import..._ i menyn.
3. I dialogen väljer du _Git_ -> _Projects from Git_ -> _Clone URI_
4. I dialogen "Source Git Repository", i rutan "URI", klistrar du in följande URL: `https://git.cs.lth.se/patrikpersson/edap10-tenta-200417.git`
5. Klicka _Next_
6. Klicka _Next_ (för att välja _master branch_)

Detta är samma instruktioner som i labbhäftets sida 5, fast för en annan URL.

Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.

## Kolla att den nedladdade koden fungerar (också redan nu!)
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
39 40 41

Programmet `CheckDownloadedCode` ska visa ett fönster med ett meddelande som
bekräftar att den nedladdade testkoden fungerar. Om fönstret visas betyder det
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
42
att din installation förhoppningsvis ska fungera för att göra hemuppgifterna, även om du använder en annan miljö än Eclipse.
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
43

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
44
## Uppdatera till den riktiga hemuppgiftskoden (17/4 kl 08:00)
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
45

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
46
När det är dags att lösa hemuppgifterna (17/4 08:00) kan du hämta koden för dessa genom att göra något av följande:
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
47

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
48 49
* __antingen__ i Eclipse: högerklicka på projektet "tenta-200417" (i Package Explorer), välj "Team", välj "Pull".
* __eller__ från kommandoraden: `git pull` (se till att du befinner dig i rätt katalog först)
Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
50

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
51 52
I din Java-kod ska nu finnas ett antal nya paket (packages). I samband med tentan kommer du även att få mail med instruktioner.

Patrik Persson's avatar
Patrik Persson committed
53
Om det __inte__ fungerar, hör av dig till Patrik __så snart som möjligt__.