create-database.sql 358 Bytes
Newer Older
Marcus Klang's avatar
Marcus Klang committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

-- Du skall tabellen nedan med dina egna tabeller.

DROP TABLE IF EXISTS some_table;
CREATE TABLE some_table (
  some_attribute     TEXT,
  PRIMARY KEY (some_attribute)
);


-- Här kan du göra insättningar i dina tabeller, så att du kan testa
-- din databas.

INSERT
INTO   some_table(some_attribute)
VALUES ('Ett värde'),
       ('Ett annat värde');