answers-and-comments.md 1.56 KB
Newer Older
Marcus Klang's avatar
Marcus Klang committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
# Svar och kommentarer

Denna tentamen består av en skriftlig del och en muntlig del (ca 10-20
minuter), då du i en Zoom-intervju får redogöra för hur du resonerat i
dina lösningar, och lösa någon extrauppgift.

För den muntliga delen kommer vi (eventuellt) att kontakta dig under
någon av nedanstående alternativa tidsintervaller -- du måste ange
minst ett intervall under vilket du kan ta din intervju, om du inte
svarar när vi kontaktar dig under detta tidsintervall så kommer du att
få din tentamen annullerad.

+ onsdag 22 april, 10-12
+ onsdag 22 april, 14-16
+ torsdag 23 april, 10-12
+ torsdag 23 april, 14-16
+ fredag 24 april, 10-12
+ fredag 24 april, 14-16

Ange vilken/vilka tider du kan på här: ...

Nedanför skall du skriva in dina svar till uppgift 3-5, och eventuella
kommentarer till uppgift 1 och 2. Observera att vi tittar på hur ditt
repository ser ut klockan 15:30 när vi rättar uppgift 1, så eventuella
kommentarer till uppgift 1 som du lägger till efter det kommer vi inte
att se när vi rättar. Motsvarande gäller uppgift 2, där vi bara ser
sådant som du gör fram till klockan 17:40.

## Uppgift 1

![](er-model.png)

## Uppgift 2

Kommentarer: ...

## Uppgift 3

Här skall du skriva ditt svar på uppgift 3, enligt följande mall:

a. Vi får nyckeln ... eftersom ...
   och ...

b. Relationen är inte i BCNF, eftersom ...

c. Relationen är (inte) i BCNF, eftersom ...

d. Vi kan bryta ner R till relationer som är i BNCF, och som har
   egenskapen att de kan ...

## Uppgift 4

**Svar:**

## Uppgift 5

**Svar:**

## Uppgift 6

**Svar:**