README.md 2.38 KB
Newer Older
Marcus Klang's avatar
Marcus Klang committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
# Tentamen i EDAF20, 21 april 2020

Detta repository innehåller följande:

+ Denna fil, [`README.md`](README.md) -- den innehåller bara lite
 information, och du skall inte ändra i den.

+ En markdown-fil,
 [`answers-and-comments.md`](answers-and-comments.md), med plats för
 dina svar och kommentarer till frågorna. I denna fil skall du även
 ange vid vilken/vilka tidpunkter som du kan ta den muntliga delen av
 din tenta (en Zoom-intervju).

+ En fil `er-model.png`, som är en 'placeholder' för din ER-modell.
 Meningen är att du skall rita din ER-modell i uppgift 1 i något
 rit-program, och spara resultatet i en fil med namnet `er-model.png`
 (din fil kommer att ersätta den gamla filen). Observera att vi
 kräver att din ER-modell ritas med UML-notation, som i:
 
 ![](er-model.png)

 Inscannade handritade figurer rättas inte.

+ En katalog `python-bottle` med ett skelett för en REST-service
 implementerad med
 [Python/Bottle](https://bottlepy.org/docs/stable/). Skelettet ligger
 i filen `api.py`, och det använder en SQLite3-databas med namnet
 `db.sqlite`, i samma katalog -- i filen `create-database.sql` skall
 du skriva din SQL-kod för att skapa databasen.

+ En katalog `java-spark` med ett [gradle]()-projekt som använder
 [Java/Spark](http://sparkjava.com/) för att implementera en
 REST-service. Huvudprogrammet ligger i filen
 `src/main/java/app/App.java`, och det använder en SQLite3-databas
 med namnet `db.sqlite` i projektets rot-katalog (alltså
 `java-spark/db.sqlite`) -- i filen `create-database.sql` skall du
 skriva din SQL-kod för att skapa databasen.


# Uppgifter

Uppgifterna kommer att publiceras under tentans gång -- preliminärt
kommer vi att ha följande tidsschema (uppgifterna nedan är exempel på
hur det skulle kunna se ut, om vi hade haft ungefär samma uppgifter
som på mars-tentan):

+ [Del 1](http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Education/edaf75/58bbea62-5039-42fd-b271-fd8912dbdd7f/sample-exam/problem1.html) (uppgift 1): 14:00 - 15:30
+ [Del 2](http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Education/edaf75/58bbea62-5039-42fd-b271-fd8912dbdd7f/sample-exam/problem2.html) (uppgift 2): 15:40 - 17:40
+ [Del 3](http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Education/edaf75/58bbea62-5039-42fd-b271-fd8912dbdd7f/sample-exam/problem3-6.html) (uppgift 3-6): 17:50:00 - 19:00

Om vi skulle få tekniska problem under tentan kommer vi att meddela
eventuella förändringar i Zoom-mötet.