owl.jjt 23.9 KB
Newer Older
1
/* -*-Java-*- */
2 3 4 5 6 7 8

/* 
 * Copyright (C) 2006 Anders Nilsson <anders.nilsson@cs.lth.se>
 *
 * This file is part of OntologyCompiler.
 */

9 10 11 12 13
options {
  MULTI            = true;
  VISITOR           = true;
  NODE_DEFAULT_VOID      = true;
  NODE_SCOPE_HOOK       = false;
14
  NODE_PREFIX         = "";
15 16
  JAVA_UNICODE_ESCAPE     = true;
  STATIC           = false;
17 18 19
// 	DEBUG_PARSER        = true;
// 	DEBUG_LOOKAHEAD       = true;
// 	DEBUG_TOKEN_MANAGER     = true;
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
} // options


PARSER_BEGIN(OwlParser)
package AST;
public class OwlParser {
}
PARSER_END(OwlParser)


//--------------------------------------------------------------------//
//              LEXICAL TOKENS              //
//--------------------------------------------------------------------//

<DEFAULT, BOUNDS> SKIP : /* WHITE SPACE */
{
  " "
  |
  "\t"
  |
  "\n"
  |
  "\r"
  |
  "\f"
}// WHITE SPACE


// <DEFAULT,BOUNDS> SPECIAL_TOKEN : /* COMMENTS */
// {
//   <SLASH_SLASH_COMMENT : "//" (~["\n","\r"])* >
// }

SPECIAL_TOKEN : /* COMMENTS */
{
//   <SLASH_STAR_COMMENT : "/*" (~["*"])* "*" ("*" | (~["*","/"] (~["*"])* "*"))* "/" >
56
< "<!--" ( ~["-"] | ( "-" ~["-"] ) )* "-->">
57
	| < "<rdfs:comment" ( ~["<"] | ( "<" ~["/"] ) )* "</rdfs:comment>" >
58
//   <XML_COMMENT : "<!--" (~["-","-",">"])* "-->" >
59 60 61
}// COMMENTS


62 63 64 65
// <BOUNDS> TOKEN: {
//   < BEGINCOMMENT : "<!--"   >
//  | < ENDCOMMENT  : "-->"   >
// }
66 67 68

<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* RESERVED WORDS AND LITERALS */
{
69 70 71 72 73
  < J0_FIRST       : "j.0:first" >
 | < J0_REST        : "j.0:rest" >
 | < J1_KIFCONDITION    : "j.1:KIF-Condition" >
 | < J1_EXPRESSIONDATA   : "j.1:expressionData" >
 | < OWL_ALLVALUESFROM   : "owl:allValuesFrom" >
74
 | < OWL_ALLDIFFERENT   : "owl:AllDifferent" >
75
 | < OWL_CARDINALITY    : "owl:cardinality" >
76 77 78 79
 | < OWL_CLASS       : "owl:Class" >
 | < OWL_DATARANGE     : "owl:DataRange" >
 | < OWL_DATATYPEPROPERTY : "owl:DatatypeProperty" >
 | < OWL_DISJOINTWITH   : "owl:disjointWith" >
80
 | < OWL_DISTINCTMEMBERS   : "owl:distinctMembers" >
81 82
 | < OWL_EQUIVALENTCLASS  : "owl:equivalentClass" >
 | < OWL_FUNCTIONALPROPERTY : "owl:FunctionalProperty" >
83 84
 | < OWL_IMPORTS      : "owl:imports" >
 | < OWL_INTERSECTIONOF   : "owl:intersectionOf" >
85
 | < OWL_INVERSEOF     : "owl:inverseOf" >
86
 | < OWL_MAXCARDINALITY   : "owl:maxCardinality" >
87
 | < OWL_MINCARDINALITY   : "owl:minCardinality" >
88 89 90 91 92 93
 | < OWL_OBJECTPROPERTY  : "owl:ObjectProperty" >
 | < OWL_ONPROPERTY    : "owl:onProperty" >
 | < OWL_ONEOF       : "owl:oneOf" >
 | < OWL_ONTOLOGY     : "owl:Ontology" >
 | < OWL_RESTRICTION    : "owl:Restriction" >
 | < OWL_SOMEVALUESFROM  : "owl:someValuesFrom" >
94
 | < OWL_TRANSITIVEPROPERTY : "owl:TransitiveProperty" >
95
 | < OWL_UNIONOF      : "owl:unionOf" >
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
 | < P1_ANYORDER      : "p1:Any-Order" >
 | < P1_COMPONENTS     : "p1:components" >
 | < P1_COMPOSEDOF     : "p1:composedOf" >
 | < P1_CONTROLCONSTRUCTBAG : "p1:ControlConstructBag" >
 | < P1_CONTROLCONSTRUCTLIST : "p1:ControlConstructList" >
 | < P1_ELSE        : "p1:else" >
 | < P1_HASINPUT      : "p1:hasInput" >
 | < P1_HASOUTPUT     : "p1:hasOutput" >
 | < P1_IFCONDITION    : "p1:ifCondition" >
 | < P1_IFTHENELSE     : "p1:If-Then-Else" >
 | < P1_INPUT       : "p1:Input" >
 | < P1_OUTPUT       : "p1:Output" >
 | < P1_PARAMETERTYPE   : "p1:parameterType" >
 | < P1_PERFORM      : "p1:Perform" >
 | < P1_PROCESS      : "p1:process" >
 | < P1_REPEATUNTIL    : "p1:Repeat-Until" >
 | < P1_SEQUENCE      : "p1:Sequence" >
 | < P1_THEN        : "p1:then" >
 | < P1_UNTILCONDITION   : "p1:untilCondition" >
 | < P1_UNTILPROCESS    : "p1:untilProcess" >
 | < RDF_RDF        : "rdf:RDF"   >
 | < RDF_ABOUT       : "rdf:about" >
118
 | < RDF_DATATYPE     : "rdf:datatype" >
119
 | < RDF_DESCRIPTION    : "rdf:Description" >
120 121
 | < RDF_ID        : "rdf:ID" >
 | < RDF_FIRST       : "rdf:first" >
Anders Nilsson's avatar
Anders Nilsson committed
122
 | < RDF_PROPERTY     : "rdf:Property" >
123 124 125 126
 | < RDF_REST       : "rdf:rest" >
 | < RDF_PARSETYPE     : "rdf:parseType" >
 | < RDF_RESOURCE     : "rdf:resource" >
 | < RDF_TYPE       : "rdf:type" >
127
 | < RDFS_COMMENT     : "rdfs:comment" >
128 129 130 131
 | < RDFS_DOMAIN      : "rdfs:domain" >
 | < RDFS_RANGE      : "rdfs:range" >
 | < RDFS_SUBCLASSOF    : "rdfs:subClassOf" >
 | < RDFS_SUBPROPERTYOF   : "rdfs:subPropertyOf" >
132
 | < VERSION        : "version" >
133 134 135 136 137
 | < XML          : "xml"     >
 | < XML_BASE       : "xml:base" >
 | < XMLNS         : "xmlns" >	 
 | < XMLNS_DAML      : "xmlns:daml" >	 
 | < XMLNS_DC       : "xmlns:dc" >	 
138 139
 | < XMLNS_J0       : "xmlns:j.0" >	 
 | < XMLNS_J1       : "xmlns:j.1" >	 
140
 | < XMLNS_P1       : "xmlns:p1" >	 
141
 | < XMLNS_OWL       : "xmlns:owl" >	 
142 143 144
 | < XMLNS_PROTEGE     : "xmlns:protege" >	 
 | < XMLNS_RDF       : "xmlns:rdf" >	 
 | < XMLNS_RDFS      : "xmlns:rdfs" >	 
145 146 147 148
 | < XMLNS_SWRL      : "xmlns:swrl" >	 
 | < XMLNS_SWRLB      : "xmlns:swrlb" >	 
 | < XMLNS_XSD       : "xmlns:xsd" >	 
 | < XMLNS_XSP       : "xmlns:xsp" >	 
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

}// RESERVED WORDS AND LITERALS
<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* LITERALS */
{
  < INTEGER_LITERAL:
    <DECIMAL_LITERAL> (["l","L"])?
    |
    <HEX_LITERAL> (["l","L"])?
    |
    <OCTAL_LITERAL> (["l","L"])?
  >
  |
  < #DECIMAL_LITERAL: ["1"-"9"] (["0"-"9"])* >
  |
  < #HEX_LITERAL: "0" ["x","X"] (["0"-"9","a"-"f","A"-"F"])+ >
  |
  < #OCTAL_LITERAL: "0" (["0"-"7"])* >
  |
167
  < FLOAT_LITERAL:
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
    (["0"-"9"])+ "." (["0"-"9"])* (<EXPONENT>)? (["f","F","d","D"])?
    |
    "." (["0"-"9"])+ (<EXPONENT>)? (["f","F","d","D"])?
    |
    (["0"-"9"])+ <EXPONENT> (["f","F","d","D"])?
    |
    (["0"-"9"])+ (<EXPONENT>)? ["f","F","d","D"]
  >
  |
  < #EXPONENT: ["e","E"] (["+","-"])? (["0"-"9"])+ >
  |
  < CHARACTER_LITERAL:
    "'"
    (  (~["'","\\","\n","\r"])
      |
      ("\\"
        (  ["n","t","b","r","f","\\","'","\""]
          |
          ["0"-"7"] ( ["0"-"7"] )?
          |
          ["0"-"3"] ["0"-"7"] ["0"-"7"]
        )
      )
    )
    "'"
  >
  |
  < STRING_LITERAL:
    "\""
    (  (~["\"","\\","\n","\r"])
      |
      ("\\"
        (  ["n","t","b","r","f","\\","'","\""]
           |
           ["0"-"7"] ( ["0"-"7"] )?
           |
           ["0"-"3"] ["0"-"7"] ["0"-"7"]
        )
      )
    )*
    "\""
  >
}// LITERALS

<DEFAULT, BOUNDS> TOKEN : /* IDENTIFIERS */
{
214
  < IDENTIFIER: <LETTER> (<LETTER>|<DIGIT>|"-")* >
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
  |
  < #LETTER:
    [
    "\u0024",
    "\u0041"-"\u005a",
    "\u005f",
    "\u0061"-"\u007a",
    "\u00c0"-"\u00d6",
    "\u00d8"-"\u00f6",
    "\u00f8"-"\u00ff",
    "\u0100"-"\u1fff",
    "\u3040"-"\u318f",
    "\u3300"-"\u337f",
    "\u3400"-"\u3d2d",
    "\u4e00"-"\u9fff",
230 231 232 233
    "\uf900"-"\ufaff",
		"+",
		"-",
		",",
Anders Nilsson's avatar
Anders Nilsson committed
234 235
		"[",
		"]",
236
		"."
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
    ]
  >
  |
  < #DIGIT:
    [
    "\u0030"-"\u0039",
    "\u0660"-"\u0669",
    "\u06f0"-"\u06f9",
    "\u0966"-"\u096f",
    "\u09e6"-"\u09ef",
    "\u0a66"-"\u0a6f",
    "\u0ae6"-"\u0aef",
    "\u0b66"-"\u0b6f",
    "\u0be7"-"\u0bef",
    "\u0c66"-"\u0c6f",
    "\u0ce6"-"\u0cef",
    "\u0d66"-"\u0d6f",
    "\u0e50"-"\u0e59",
    "\u0ed0"-"\u0ed9",
    "\u1040"-"\u1049"
    ]
  >
}// IDENTIFIERS

<DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* SEPARATORS */
{
263 264 265
//    < LPAREN        : "("  >
//   | < RPAREN        : ")"  >
   < LBRACE        : "{"  >
266
  | < RBRACE        : "}"  >
Anders Nilsson's avatar
Anders Nilsson committed
267 268
//   | < LBRACKET       : "["  >
//   | < RBRACKET       : "]"  >
269
  | < SEMICOLON      : ";"  >
270 271 272
  | < QUOTE        : "\""  >
//   | < COMMA        : ","  >
//   | < DOT         : "."  >
273 274 275
}// SEPARATORS


276 277
<DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* OPERATORS */
{
278 279 280
    < ASSIGN        : "="  >
   | < START_ENDTAG    : "</"  >
   | < START_TAG      : "<"  >
281 282 283 284 285
//   | < GT          : ">"  >
//   | < LT          : "<"  >
//   | < BANG         : "!"  >
//   | < TILDE        : "~"  >
//   | < HOOK         : "?"  >
286
   | < COLON        : ":"  >
287 288 289 290 291 292 293 294
//   | < EQ          : "=="  >
//   | < LE          : "<="  >
//   | < GE          : ">="  >
//   | < NE          : "!="  >
//   | < SC_OR        : "||"  >
//   | < SC_AND        : "&&"  >
//   | < INCR         : "++"  >
//   | < DECR         : "--"  >
295 296
//   | < PLUS         : "+"  >
//   | < MINUS        : "-"  >
297
//   | < STAR         : "*"  >
298
   | < SLASH        : "/"  >
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316
//   | < BIT_AND       : "&"  >
//   | < BIT_OR        : "|"  >
//   | < XOR         : "^"  >
//   | < REM         : "%"  >
//   | < LSHIFT        : "<<"  >
//   | < RSIGNEDSHIFT     : ">>"  >
//   | < RUNSIGNEDSHIFT    : ">>>" >
//   | < PLUSASSIGN      : "+="  >
//   | < MINUSASSIGN     : "-="  >
//   | < STARASSIGN      : "*="  >
//   | < SLASHASSIGN     : "/="  >
//   | < ANDASSIGN      : "&="  >
//   | < ORASSIGN       : "|="  >
//   | < XORASSIGN      : "^="  >
//   | < REMASSIGN      : "%="  >
//   | < LSHIFTASSIGN     : "<<=" >
//   | < RSIGNEDSHIFTASSIGN  : ">>=" >
//   | < RUNSIGNEDSHIFTASSIGN : ">>>=" >
317
}// OPERATORS
318 319


320 321 322 323 324 325
// <DEFAULT,BOUNDS> TOKEN : /* TEXT */
// {
//   < TEXT : <LETTER> (~["<",">"])*  >
// }// TEXT


326 327 328 329
//--------------------------------------------------------------------//
//           THE OWL LANGUAGE GRAMMAR           //
//--------------------------------------------------------------------//

330
Start Start() #Start : {}
331
{
332
  Specification()
333 334 335
 { return jjtThis; }
}

336 337
void Specification() #Specification : {}
{
338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
  XmlHeader()
	RdfDeclaration()
}

void XmlHeader() #XmlHeader : {}
{
  "<?" <XML> AttributeList() "?>"
}

void RdfDeclaration() #RdfDeclaration : {}
{
  "<" <RDF_RDF> AttributeList() ">"
	ElementList()
  "</" <RDF_RDF> ">"
}

void ElementList() #List : {}
{
  (Element())*  
}

void Element() : {}
{
361 362
  ( "<" ( JElement()
		| OwlElement()
363
	  | RdfElement()
364
	  | P1Element()
365
		| DiscardedElement()
366 367 368 369
	  ))
	| SimpleElement()
}

370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381
void DiscardedElement() #DiscardedElement : {}
{
	Identifier() AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <IDENTIFIER> ">" | ElementList() "/>")
}

void Identifier() #Identifier : {Token t;}
{
	t = <IDENTIFIER>
	{jjtThis.setIDENTIFIER(t.image);}
}

382 383 384
void SimpleElement() : {}
{
  IntElement()
385
	| FloatElement()
386 387 388 389 390 391
	| StringElement()
}

void IntElement() #IntElement : { Token t; }
{
  t = <INTEGER_LITERAL>
392
	{jjtThis.setLITERAL(t.image);}
393 394
}

395 396 397
void FloatElement() #FloatElement : { Token t; }
{
  t = <FLOAT_LITERAL>
398
	{jjtThis.setLITERAL(t.image);}
399 400
}

401
void StringElement() #StringElement : { Token t;String s; }
402
{
403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
	t = <IDENTIFIER>
	{
		s = t.image;
		if (getToken(1).kind != START_TAG ) {
		s += getData();
	}
	}
    {jjtThis.setLITERAL(s);}
}

JAVACODE
String getData() {
	StringBuffer s = new StringBuffer();
//   jjtThis.someData = true;
  while ((getToken(1)).kind != START_TAG && (getToken(1)).kind != START_ENDTAG) {
		Token t = getNextToken();
		if (t.specialToken != null) {
			Token tmp_t = t.specialToken;
			while (tmp_t.specialToken != null) {
				tmp_t = tmp_t.specialToken;
			}
			while (tmp_t != null) {
				s.append(tmp_t.image);
				tmp_t = tmp_t.next;
			}
		}
		s.append(t.image);
	}
431
	return s.toString().trim();
432 433
}

434 435 436 437 438 439 440
// void StringElement() #StringElement : { Token t; }
// {
//   t = <IDENTIFIER> | t = <COMMA> | t = <MINUS> | t = <DOT> | t = <PLUS> | t = <SLASH>
// 		| t = <COLON>
// 	{jjtThis.setIDENTIFIER(t.image);}
// }

441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
void JElement(): {}
{
	J0First()
	| J0Rest()
	| J1KIFCondition()
	| J1ExpressionData()
}

void J0First() #J0First : {}
{
  <J0_FIRST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <J0_FIRST> ">" | ElementList() "/>")
}

void J0Rest() #J0Rest : {}
{
  <J0_REST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <J0_REST> ">" | ElementList() "/>")
}


void J1KIFCondition() #J1KIFCondition : {}
{
  <J1_KIFCONDITION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <J1_KIFCONDITION> ">" | ElementList() "/>")
}


void J1ExpressionData() #J1ExpressionData : {}
{
  <J1_EXPRESSIONDATA> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <J1_EXPRESSIONDATA> ">" | ElementList() "/>")
}

475 476 477
void OwlElement() : {}
{
  OwlOntology()
478
	| OwlAllDifferent()
479
	| OwlAllValuesFrom()
480
	| OwlCardinality()
481
	| OwlClass()
482 483
	| OwlDataRange()
	| OwlDatatypeProperty()
484
	| OwlDisjointWith()
485
	| OwlDistinctMembers()
486
	| OwlEquivalentClass()
487
	| OwlFunctionalProperty()
488 489
	| OwlImports()
	| OwlIntersectionOf()
490
	| OwlInverseOf()
491
	| OwlMaxCardinality()
492
	| OwlMinCardinality()
493
	| OwlObjectProperty()
494
	| OwlOneOf()
495 496
	| OwlOnProperty()
	| OwlRestriction()
497 498
	| OwlSomeValuesFrom()
	| OwlTransitiveProperty()
499
	| OwlUnionOf()
500 501 502 503
}

void OwlOntology() #OwlOntology : {}
{
504 505
  <OWL_ONTOLOGY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONTOLOGY> ">" | ElementList() "/>")
506 507
}

508 509 510 511 512 513
void OwlAllDifferent() #OwlAllDifferent : {}
{
  <OWL_ALLDIFFERENT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ALLDIFFERENT> ">" | ElementList() "/>")
}

514 515 516 517 518 519
void OwlAllValuesFrom() #OwlAllValuesFrom : {}
{
  <OWL_ALLVALUESFROM> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ALLVALUESFROM> ">" | ElementList() "/>")
}

520 521 522 523 524 525
void OwlCardinality() #OwlCardinality : {}
{
  <OWL_CARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_CARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

526 527 528 529 530 531
void OwlClass() #OwlClass : {}
{
  <OWL_CLASS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_CLASS> ">" | ElementList() "/>")
}

532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
void OwlDataRange() #OwlDataRange : {}
{
  <OWL_DATARANGE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DATARANGE> ">" | ElementList() "/>")
}

void OwlDatatypeProperty() #OwlDatatypeProperty : {}
{
  <OWL_DATATYPEPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DATATYPEPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

544 545 546 547 548 549
void OwlDisjointWith() #OwlDisjointWith : {}
{
  <OWL_DISJOINTWITH> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DISJOINTWITH> ">" | ElementList() "/>")
}

550 551 552 553 554 555
void OwlDistinctMembers() #OwlDistinctMembers : {}
{
  <OWL_DISTINCTMEMBERS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_DISTINCTMEMBERS> ">" | ElementList() "/>")
}

556 557 558 559 560 561
void OwlEquivalentClass() #OwlEquivalentClass : {}
{
  <OWL_EQUIVALENTCLASS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_EQUIVALENTCLASS> ">" | ElementList() "/>")
}

562 563 564 565 566 567
void OwlFunctionalProperty() #OwlFunctionalProperty : {}
{
  <OWL_FUNCTIONALPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_FUNCTIONALPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
void OwlImports () #OwlImports : {}
{
  <OWL_IMPORTS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_IMPORTS> ">" | ElementList() "/>")
}

void OwlIntersectionOf () #OwlIntersectionOf : {}
{
  <OWL_INTERSECTIONOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_INTERSECTIONOF> ">" | ElementList() "/>")
}

580 581 582 583 584 585
void OwlInverseOf () #OwlInverseOf : {}
{
  <OWL_INVERSEOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_INVERSEOF> ">" | ElementList() "/>")
}

586 587 588 589 590 591
void OwlMaxCardinality () #OwlMaxCardinality : {}
{
  <OWL_MAXCARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_MAXCARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

592 593 594 595 596 597
void OwlMinCardinality () #OwlMinCardinality : {}
{
  <OWL_MINCARDINALITY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_MINCARDINALITY> ">" | ElementList() "/>")
}

598 599 600 601 602 603
void OwlObjectProperty () #OwlObjectProperty : {}
{
  <OWL_OBJECTPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_OBJECTPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

604 605 606 607 608 609
void OwlOneOf () #OwlOneOf : {}
{
  <OWL_ONEOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONEOF> ">" | ElementList() "/>")
}

610 611 612 613 614 615
void OwlOnProperty () #OwlOnProperty : {}
{
  <OWL_ONPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_ONPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

616 617 618 619 620 621
void OwlRestriction () #OwlRestriction : {}
{
  <OWL_RESTRICTION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_RESTRICTION> ">" | ElementList() "/>")
}

622 623 624 625 626 627
void OwlSomeValuesFrom () #OwlSomeValuesFrom : {}
{
  <OWL_SOMEVALUESFROM> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_SOMEVALUESFROM> ">" | ElementList() "/>")
}

628
void OwlTransitiveProperty () #OwlTransitiveProperty : {}
629
{
630 631
  <OWL_TRANSITIVEPROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_TRANSITIVEPROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
632 633
}

634 635 636 637 638 639
void OwlUnionOf () #OwlUnionOf : {}
{
  <OWL_UNIONOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <OWL_UNIONOF> ">" | ElementList() "/>")
}

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784
void P1Element() : {}
{
  P1AnyOrder()
  | P1Components()
  | P1ComposedOf()
	| P1ControlConstructBag()
	| P1ControlConstructList()
	| P1Else()
	| P1HasInput()
	| P1HasOutput()
	| P1IfCondition()
	| P1IfThenElse()
	| P1Input()
	| P1Output()
	| P1ParameterType()
	| P1Perform()
	| P1Process()
	| P1RepeatUntil()
	| P1Sequence()
	| P1Then()
	| P1UntilCondition()
	| P1UntilProcess()
}

void P1AnyOrder() #P1AnyOrder : {}
{
  <P1_ANYORDER> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_ANYORDER> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Components() #P1Components : {}
{
  <P1_COMPONENTS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_COMPONENTS> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1ComposedOf() #P1ComposedOf : {}
{
  <P1_COMPOSEDOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_COMPOSEDOF> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1ControlConstructBag() #P1ControlConstructBag : {}
{
  <P1_CONTROLCONSTRUCTBAG> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_CONTROLCONSTRUCTBAG> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1ControlConstructList() #P1ControlConstructList : {}
{
  <P1_CONTROLCONSTRUCTLIST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_CONTROLCONSTRUCTLIST> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Else() #P1Else : {}
{
  <P1_ELSE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_ELSE> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1HasInput() #P1HasInput : {}
{
  <P1_HASINPUT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_HASINPUT> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1HasOutput() #P1HasOutput : {}
{
  <P1_HASOUTPUT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_HASOUTPUT> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1IfCondition() #P1IfCondition : {}
{
  <P1_IFCONDITION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_IFCONDITION> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1IfThenElse() #P1IfThenElse : {}
{
  <P1_IFTHENELSE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_IFTHENELSE> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Input() #P1Input : {}
{
  <P1_INPUT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_INPUT> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Output() #P1Output : {}
{
  <P1_OUTPUT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_OUTPUT> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1ParameterType() #P1ParameterType : {}
{
  <P1_PARAMETERTYPE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_PARAMETERTYPE> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Perform() #P1Perform : {}
{
  <P1_PERFORM> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_PERFORM> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Process() #P1Process : {}
{
  <P1_PROCESS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_PROCESS> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1RepeatUntil() #P1RepeatUntil : {}
{
  <P1_REPEATUNTIL> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_REPEATUNTIL> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Sequence() #P1Sequence : {}
{
  <P1_SEQUENCE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_SEQUENCE> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1Then() #P1Then : {}
{
  <P1_THEN> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_THEN> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1UntilCondition() #P1UntilCondition : {}
{
  <P1_UNTILCONDITION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_UNTILCONDITION> ">" | ElementList() "/>")
}

void P1UntilProcess() #P1UntilProcess : {}
{
  <P1_UNTILPROCESS> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <P1_UNTILPROCESS> ">" | ElementList() "/>")
}


785 786
void RdfElement() : {}
{
787
  RdfType()
788
	| RdfDescription()
789
	| RdfFirst()
Anders Nilsson's avatar
Anders Nilsson committed
790
	| RdfProperty()
791
	| RdfRest()
792
	| RdfsComment()
793
	| RdfsDomain()
794
	| RdfsRange()
795 796
	| RdfsSubClassOf()
	| RdfsSubPropertyOf()
797 798
}

799
void RdfType() #RdfType : {}
800
{
801 802 803 804
  <RDF_TYPE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_TYPE> ">" | ElementList() "/>")
}

805 806 807 808 809 810
void RdfDescription() #RdfDescription : {}
{
  <RDF_DESCRIPTION> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_DESCRIPTION> ">" | ElementList() "/>")
}

811 812 813 814 815 816
void RdfFirst() #RdfFirst : {}
{
  <RDF_FIRST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_FIRST> ">" | ElementList() "/>")
}

Anders Nilsson's avatar
Anders Nilsson committed
817 818 819 820 821 822
void RdfProperty() #RdfProperty : {}
{
  <RDF_PROPERTY> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_PROPERTY> ">" | ElementList() "/>")
}

823 824 825 826
void RdfRest() #RdfRest : {}
{
  <RDF_REST> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDF_REST> ">" | ElementList() "/>")
827 828
}

829 830 831 832 833 834
void RdfsComment() #RdfsComment : {}
{
  <RDFS_COMMENT> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_COMMENT> ">" | ElementList() "/>")
}

835 836 837 838
void RdfsDomain() #RdfsDomain : {}
{
  <RDFS_DOMAIN> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_DOMAIN> ">" | ElementList() "/>")
839 840
}

841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852
void RdfsRange() #RdfsRange : {}
{
  <RDFS_RANGE> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_RANGE> ">" | ElementList() "/>")
}

void RdfsSubClassOf() #RdfsSubClassOf : {}
{
  <RDFS_SUBCLASSOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_SUBCLASSOF> ">" | ElementList() "/>")
}

853 854 855 856 857 858
void RdfsSubPropertyOf() #RdfsSubPropertyOf : {}
{
  <RDFS_SUBPROPERTYOF> AttributeList() 
	(">" ElementList() "</" <RDFS_SUBPROPERTYOF> ">" | ElementList() "/>")
}

859 860 861 862 863
void AttributeList() #List : {}
{
  (Attribute())*
}

864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
void Attribute() : {}
{
  Version()
	| RdfAttribute()
	| XmlAttribute()
	| XmlnsAttribute()
}

void Version() #Version : {}
{
  <VERSION> <ASSIGN> Value()
}

void RdfAttribute() : {}
{
  RdfAbout()
880
	| RdfDatatype()
881
	| RdfId()
882
	| RdfParseType()
883 884 885 886 887 888 889 890
	| RdfResource()
}

void RdfAbout() #RdfAbout : {}
{
  <RDF_ABOUT> <ASSIGN> Value()
}

891 892 893 894 895
void RdfDatatype() #RdfDatatype : {}
{
  <RDF_DATATYPE> <ASSIGN> Value()
}

896 897 898 899 900
void RdfId() #RdfId : {}
{
  <RDF_ID> <ASSIGN> Value()
}

901 902 903 904 905 906
void RdfParseType() #RdfParseType : {}
{
  <RDF_PARSETYPE> <ASSIGN> Value()
}

void RdfResource() #RdfResource : {}
907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923
{
  <RDF_RESOURCE> <ASSIGN> Value()
}

void XmlAttribute() : {}
{
  XmlBase()
}

void XmlBase() #XmlBase : {}
{
  <XML_BASE> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsAttribute() : {}
{
  Xmlns()
924 925
	| XmlnsDaml()
	| XmlnsDc()
926 927
	| XmlnsJ0()
	| XmlnsJ1()
928
	| XmlnsOwl()
929
	| XmlnsP1()
930
	| XmlnsProtege()
931 932
	| XmlnsRdf()
	| XmlnsRdfs()
933 934
	| XmlnsSwrl()
	| XmlnsSwrlb()
935
	| XmlnsXsd()
936
	| XmlnsXsp()
937 938 939 940 941 942 943
}

void Xmlns() #Xmlns : {}
{
  <XMLNS> <ASSIGN> Value()
}

944 945 946 947 948 949 950 951 952 953
void XmlnsDaml() #XmlnsDaml : {}
{
  <XMLNS_DAML> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsDc() #XmlnsDc : {}
{
  <XMLNS_DC> <ASSIGN> Value()
}

954 955 956 957 958 959 960 961 962 963
void XmlnsJ0() #XmlnsJ0 : {}
{
  <XMLNS_J0> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsJ1() #XmlnsJ1 : {}
{
  <XMLNS_J1> <ASSIGN> Value()
}

964 965 966 967 968
void XmlnsP1() #XmlnsP1 : {}
{
  <XMLNS_P1> <ASSIGN> Value()
}

969 970 971 972 973
void XmlnsProtege() #XmlnsProtege : {}
{
  <XMLNS_PROTEGE> <ASSIGN> Value()
}

974 975 976 977 978
void XmlnsRdf() #XmlnsRdf : {}
{
  <XMLNS_RDF> <ASSIGN> Value()
}

979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
void XmlnsSwrl() #XmlnsSwrl : {}
{
  <XMLNS_SWRL> <ASSIGN> Value()
}

void XmlnsSwrlb() #XmlnsSwrlb : {}
{
  <XMLNS_SWRLB> <ASSIGN> Value()
}

989 990 991 992 993
void XmlnsXsd() #XmlnsXsd : {}
{
  <XMLNS_XSD> <ASSIGN> Value()
}

994 995 996 997 998
void XmlnsXsp() #XmlnsXsp : {}
{
  <XMLNS_XSP> <ASSIGN> Value()
}

999
void XmlnsRdfs() #XmlnsRdfs : {}
1000
{
1001
  <XMLNS_RDFS> <ASSIGN> Value()
1002 1003
}

1004
void XmlnsOwl() #XmlnsOwl : {}
1005
{
1006
  <XMLNS_OWL> <ASSIGN> Value()
1007 1008 1009 1010 1011 1012
}

void Value() #Value : { Token t; }
{
  t = <STRING_LITERAL>
	{jjtThis.setSTRING_LITERAL(t.image);}
1013
}